Register postopkov obdelave osebnih podatkov

Nemški zakon o varstvu podatkov (BDSG) določa, da morajo biti določene podrobnosti o avtomatski obdelavi osebnih podatkov na primeren način na voljo vsakomur. V ta namen vodimo podroben register postopkov. Kot uvodno vodilo smo vam pripravili naslednje informacije. Če potrebujete več informacij, se obrnite na našo službo za varstvo podatkov. Tam vam bodo lahko povedali, ali imajo shranjene vaše osebne podatke, in če jih imajo, za katero vrsto podatkov gre.

Opomba: spodnje navedbe se nanašajo na vse osebne podatke, ki jih obdelujemo v našem podjetju. Posebne opombe o obdelavi osebnih podatkov na naši spletni strani lahko najdete tu.

1. Naziv in naslov odgovorne službe

Maria Clementine Martin Klosterfrau
Vertriebsgesellschaft mbH
Gereonsmühlengasse 1-11
50670 Köln
Nemčija

Tel. št.: +49 221-1652-0
Št. faksa: +49 221-1652-430


E-naslov: dialog@klosterfrau-service.de
Spletna stran: www.klosterfrau-group.de

2. Uprava

Dr. Martin Zügel (predsednik)
René Flaschker
Christian Heller
Peter Mattes
Sven Sadewasser
Dr. Markus Unkauf

3. Vodja obdelave podatkov v pristojni službi

Frank Roth.
vodja glavnega oddelka za IT

4. Kontaktni podatki službe za varstvo podatkov

Po e-pošti na datenschutz@klosterfrau.de ali na zgoraj navedeni poštni naslov

5. Predvideni namen beleženja, obdelave in uporabe podatkov

V naši družbi distribuiramo in prodajamo zdravila, kozmetične izdelke ter druge farmacevtske in lekarniške izdelke. Osebne podatke obdelujemo predvsem v ta namen. Poleg tega podatke obdelujemo tudi v imenu drugih podjetij, predvsem podjetij iz skupine Klosterfrau. To počnemo za njihove namene in z njihovo odgovornostjo.

6. Opis zadevnih skupin oseb

Beležimo, obdelujemo in uporabljamo podatke različnih skupin oseb. Nekatere tipične vrste podatkov:

Podatki o kupcih
Ime in priimek, kontaktni podatki, podatki o bančnem računu, podatki o kreditni sposobnosti ter podatki o naročilih, dobavah, pogojih in o plačilih

Podatki o zainteresiranih osebah
Ime in priimek, kontaktni podatki, zanimanje za izdelke, podatki o naročilih na bilten in sodelovanje v nagradnih igrah

Podatki o izvajalcih in dobaviteljih
Ime in priimek, kontaktni podatki, podatki o bančnem računu ter podatki o naročilih, dobavah in o storitvah, pogodbenih pogojih, plačilih

Podatki o zaposlenih
Ime in priimek, kontaktni podatki, položaj v delovni organizaciji, status kot zaposleni, upokojenec itn., podatki o plačah ali pokojninah, podatki o delovnih urah in podatki o delovnih procesih, podatki o porabi (npr. v menzi) ter drugi podatki, potrebni za izvajanje zaposlitvenega razmerja

Podatki o kandidatih

Ime in priimek, kontaktni podatki, položaj, za katerega kandidira, kvalifikacije, drugi podatki iz prijave, podatki o poteku in izidu kandidacijskega postopka

Otroci
Glede na pomembnost varstva zasebnosti otrok naša družba na tem spletnem mestu ne zbira, ne obdeluje in ne uporablja kakršnih koli podatkov, ki so povezani z osebo, za katero vemo, da je mlajša od 13 let, brez predhodnega, preverljivega soglasja njenega pravnega zastopnika. Pravni zastopnik takšne osebe si lahko na zahtevo ogleda podatke, ki jih je poslal otrok, in zahteva njihov izbris.

7. Prejemniki ali vrste prejemnikov podatkov

Notranji prejemniki zgoraj omenjenih podatkov so naši notranji oddelki, in sicer pod pogojem, da izpolnjujejo naloge s svojega področja pristojnosti. Zunanji prejemniki prejmejo osebne podatke, če tako zahteva zakonodaja ali če je to potrebno zaradi izpolnjevanja pogodbenega razmerja. Primeri prejemnikov so sistemi socialne varnosti, davčni uradi, nadzorni organi, banke, zavarovatelji in ponudniki storitev, ki obdelujejo podatke v našem imenu skladno z 11. členom BDSG.

8. Zakonski rok za izbris podatkov

Osebni podatki se izbrišejo po preteku ustreznega zakonsko predpisanega obdobja ali če podatki za zgoraj opisane namene niso več potrebni.

9. Pošiljanje podatkov v tretje države

Podatki se ne pošiljajo v države zunaj Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora (tretje države).